سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا تقوی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک
محمود سالاری – دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران – عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد محمدتبار – کارشناس ارشد- دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک
احسان امیدی – کارشناس ارشد- دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله پروفیل های سرعت متوسط و مولفه نوسانی لایه های مرزی در حال گذار که تحت دو نوع گرادیان فشار مطلوب( ۲(GP1,GPو یک شدتتوربولانس جریان آزاد مشخص قرار دارد، اندازه گیری تجربی شده است. این اندازه گیری ها روی یک صفحه تخت و به کمک سنسور جریان سنج سیم داغ ١ در داخل یک تونل باد مدار باز مکشی انجام گرفته است. از شبکه های توربولانس ساز با میله های استوانه ای برای تولید توربولانس همگن در بالادست صفحه استفاده شده است. همچنین برای اعمال گرادیان فشار، دیواره فوقانی تونل به صورت شیب دار نصب شده است به گونه ای که با عث شتابگیری سیال در راستای جریان و روی صفحه تخت می شود. برای هر دو حالت اندازه گیری، شدت توربولانسی جریان آزادTu=% 3.3 و۱۱ بوده است. جهت اطمینان از صحت m/s سرعت جریان آزاد ورودی داده های آزمایش، ابتدا پروفیل های سرعت جریان در شرایط گرادیان فشار صفر اندازه گیری شده و سپس داده های فوق در ناحیه لایه ای باروفیل بلازیوس و در ناحیه درهم جریان و با قانون دیواره مقایسه گردید. مقایسه داده های اندازه گیری شده تحت شرایط گرادیان فشار مطلوب در دو حالت مختلف نشان می دهد که گرادیان های بزرگتر فشار مطلوب, باعث تاخیر بیشتری در شروع ناحیه گذار و افزایش طول ناحیه گذار جریان ها می گردد.