سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا هاشمی صدرایی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد نصیری زاده – دانشجوی کارشناسی دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
جلیل وحدتی خاکی – دانشیاردانشکده مواد و متالورژی
حامد موسویان – استادیار گروه مهندسی شیمی

چکیده:

ذرات ریز Pb با اندازه هایی در مقیاس نانومتر از طریق مخلوط کردن پودرهای سرب و الومینیم با نسبت وزنی Al-25% Pb در یک اسیای گلوله ای تهیه شده اند. به منظور مطالعه تاثیر اندازه ذره بر دمای ذوب ذرات سرب، نمونه ها برای مدت زمانهای ۱٫۵، ۳، ۵، ۱۰ ساعت اسیا شدند بطوریکه با افزایش زمان اسیاکاری ذرات سرب ریزتر و ظریف تر شده و بصورت همگن در زمینه Al قرارگرفتند. ازمایش انالیز حرارتی DSC نشان داد که در تمام موارد دمای ذوب نمونه ها پایین تر از دمای ذوب تعادلی ذرات درشت سرب بوده به نحوی که با افزایش زمان اسیاکاری و در نتیجه کوچک تر شدن اندازه ذرات دمای ذوب نمونه ها کاهش بیشتری یافته است دراین تحقیق ذرات ریز سرب در مقایسه با ذرات درشت اولیه کاهشی تا حدود ۲۰ درجه سانتی گراد در دمای ذوب از خود نشان دادند بررسی های انجام شده پیرامون علتکاهش نقطه ذوب در نانوذرات حاکی از وجود فصل مشترک های بسیار زیاد و ناهم سیما در ذرات تهیه شده از طریق اسیاکاری می باشد.