سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر قدیری – دانشگاه علم و صنعت ایران مرکز تحقیقات فشارقوی و مواد مغناطیسی
عبدالرضا رحمتی –
حسین حیدری –

چکیده:

برای توسعه مواد مغناطیسی جدید و تولید ورقهای مغناطیسی بهتر می بایست مشخصات مغناطیسی این ورقها وعملکرد آنها درماشین های الکتریکی و ترانسفورماتور ها مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرد ازجمله این مشخصات تلفات ورقها درشرایط شاراعوجاجی می باشد این مقاله به بررسی سیستم آزمون تک ورقی پیاده سازی شده و اندازه گیری مشخصات ورقهای مغناطیسی با این سیستم می پردازد با کمک این سیستم تلفات هیسترزیس ناشی از شارهارمونیکی درورقهای مغناطیسی اندازه گیری گردید این اندازه گیری ها برای هارمونیکهای مختلف و دردامنه و فازهای متفاوتی صورت گرفت برای ورقهای جهت نیافته با اعمال ۲۰ درصد هارمونیک سوم به شکل موج تحریک تلفات درحدود ۱۲ درصد برای این ورقها اندازه گیری شد درحالیکه این مقدار تا ۲۵ درصد برای برخی از ورقهای جهت یافته می رسد همچنین با اندازه گیری های انجام شده تعیین گردید که فاز هارمونیکها دراین تلفات بسیارتاثیرگذار است و برای ورقهای جهت نیافته تا بیش از ۲۳درصد خطا درپیشگویی مقدارتلفات ورق ایجاد می نماید.