سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نوروز محمدنوری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
علی سررشته داری – دانشجوی دکتری دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

استفاده از روش الکتروشیمیایی یکی از روشهای بسیار مناسب جهت اندازه گیری مستقیم تنش برشی در جریان سیال می باشد. در این تحقیق با ارایه مقدمه ای بر روش مذکور و اساس عملکرد آن، دستگاه ساخته شده به منظور اندازه گیری تنش برشی با این شیوه معرفی شده است. نتایج اولیه و کالیبراسیون دستگاه همچنین مزایا و معایب این روش ارایه می شود. این مقاله می تواند ایجاد آشنایی اولیه با روش اندازه گیری تنش برشی توسط الکتروشیمیایی امکان راه اندازی دستگاههای تحقیقاتی مشابه را جهت بررسی تنش برشی در مطالعات ازمایشگاهی مربوط به صنایع دریایی فراهم سازد.