سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی احمدی –
امیر حسین رضایی –

چکیده:

در بین روش های اندازه گیری تنش پسماند سطحی بدون تخریب سطح میتوان از روش های استفاده از اشعه ایکس التراسونیک و ادی کارنت نام برد. استفاده از اشعه ایکس اگر چه سبب تخریب سطح قطعه نمیشود ولی نیاز به نمونه سازی داشته و عملا امکان استفاده از آن در تعیین تنش سطحی روی قطعات ساخته شده به دشواری ممکن است. از طرف دیگر استفاده از التراسونیک نیز به دلیل حساسیت نوع موج به میدان تنش و نیز ارائه متوسط تنش در طولی که موج طی کرده است تنش را به طور نقطه ای نشان نمیدهند . روش ادی کارنت به طور نظری قابلیت تعیین تنش را در هر نقطه و تهیه نقشه ای از تنش در سطح دارد. در این تحقیق با استفاده از روش ادی کارنت توزیع تنش سطحی ایجاد شده به واسطه جوشکاری در آلومینیوم و فولاد زنگ نزن آستنیتی اخذ گردید و با توزیع تنش بدست آمده از سایر روش ها مقایسه شد . نتایج نشان میدهد این روش را میتوان در شرایط معینی برای تعیین تنش سطحی مورد استفاده قرار داد. خطای اندازه گیری با افزایش تنش کاهش می یابد و در تنش های زیاد میتوان با مقایسه توزیع تنش در یک جوش با نمودار مرجع به طور نسبی میزان تنش را تعیین کرد.