سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر مقصودی پور – دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه علم و صنعت ایران
مهران صولتی هشجین – دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه علم و صنعت ایران
ماندانا شیخانی – دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد عطارحمتی – دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هیدروکسی آپاتیت با فرمول Ca10(PP4)6(OH)2 یک ترکیب کلسیم فسفات با ساختمان بلورین هگزاگونال است که می تواند به عنوان بیوماتریال در بافت سخت بدن مثلا استخوان یا دندان مورد استفاده قرار گیرد. پودر هیدروکسی آپاتیت به روش رسوب گذاری و تصفیه از واکنش محلول دی آمونیوم هیدروژن فسفات و محلول نیترات کلسیم در pH قلیایی سنتز شده است. این پودر در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲ ساعت حرارت داده شد. آنالیزهای طیف سنجی مادون قرمز (IR) و پراش پرتو ایکس (XRD) و اندازه گیری نسبت Ca/P تشکیل فاز هیدروکسی آپاتیت را کاملا اثبات می کند.
الگوی پراش پرتو ایکس پودر تهیه شده در زوایای ۲θ=۲۰ تا ۲θ=۱۶۰ درجه به منظور اندازه گیری ثوابت شبکه تهیه شد و تمام پیکهای حاصل اندیس شدند. جهت اندیس کردن پیک ها از کارتهای مرجع JCPDS استفاده شد. سپس به وسیله برنامه کامپیوتری که به همین منظور تهیه گردید محاسبات ریاضی لازم انجام شد و با استفاده از روش Cohn ثابت شبکه هیدروکسی آپاتیت محاسبه گردید. خطاهای محاسبه به وسیله روابط ریاضی و آماری به حداقل رسید. به منظور انتخاب بهترین روش جهت اندازه گیری ثابت شبکه و اثبات صحت روش انتخاب شده، از آلومینای آلفا با مشخصات معلوم به عنوان استاندارد استفاده شد.
نتایج نهایی نشان داد که ثابت شبکه هیدروکسی آپاتیت تهیه شده برابر با a=9/348Å و c=6/760Å می باشد.