سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهریار افتخارزاده – دکتری هیدرولیک ، مسئول کمیته مدیریت سیستمهای هیدرولیکی انجمن هیدرو
محسن مسعودیان – فوق لیسانس تاسیسات آبیاری، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

چکیده:

اصولا مدیریت هر مجموعه مستلزم دسترسی به اطلاعات صحیح و بموقع، در خصوص پارامترهای مشخص و تعیین کننده، بانضمام در اختیار داشتن نظام پردازش اطلاعات و تصمیم گیری اجرائی بر اساس آن است.
دراین مقاله ضمن مرور پارامترهای مهم و تعیین کننده در مدیریت اصولی بهره برداری شبکه های آبیاری، نظام اطلاعاتی ، نظارتی و کنترلی لازم با تکیه بر نیازهای سخت افزاری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، با عنایت به لزوم مبرم به تعیین مقدارمصرف آب درکشاروزی ، چگونگی دست یابی به یک سیستم تحویل حجمی آب آبیاری، که حاصل یک تحقیق چندین ساله بر روی ادوات و سیستم های مربوطه می باشد، ارائه شده است.
هدف از این مقاله، ایجاد حرکت در جهت استفاده بهتر با راندمان بیشتر از منابع آب و خاک کشور در راستای تولید کشاورزی است. از طریق پیاده سازی نتایج تحقیقات و تجارب ارائه شده دراین مقاله و استفاده از رهنمودهای پیشنهادی، علی الخصوص با پیاده سازی سیستم نسبتا ساده و سهل الوصول اندازه گیری حجمی آب،که توسط مولفین این مقاله توسعه یافته، می توان در جهت ارتقاء راندمان استفاده از آب آبیاری قدمی مثبت برداشت.