سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن پهلوانزاده – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
غلامرضا پازوکی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
امیر محسنی آهویی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق حلالیت دی اکسید کربن در محلول آب و آمونیاک در گستره غلظتهای ۸/۱۱ , ۶, ۳/۸۳, ۲/۱۸, ۱/۱۳ مولال از آمونیاک در گستره درجه حرارت ۵- تا ۱۵ درجه سانتیگراد و فشار اتمسفریک اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده از مقادیر آزمایشگاهی نشان داد با افزایش درجه حرارت حلالیت دی اکسید کربن در این محلول بطور عمده افزایش پیدا میکند. همچنین با توجه به نتایج آزمایشگاهی یک رابطه تجربی بر مبنای درجه حرارت و غلظتهای مختلف آمونیاک برای محاسبه حلالیت دی اکسید کربن درمحلول آبی آمونیاک ارائه شد.