سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کوروش زیارتی – استادیار دانشگاه، بخش مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شیراز
رئوف خیامی – دانشجوی دکتری سیستم های نرم افزاری،بخش مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگ
الهام پروین نیا – دانشجوی دکتری سیستم های نرم افزاری،بخش مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگ
غزال افروزی میلانی – فوق لیسانس صنایع

چکیده:

با بوجود آمدن سازمانهای مجازی، جهانی شدن اقتصاد و تحت شبکه قرار گرفتن بسیاری از خدمات در سطح دنیا، سازماندهی اینگونه شبکه های همکاری که عملا همکاری های مجازی می باشند، بیشتر از پیش موردنیاز است. در این مقاله سعی شده که با توجه به ویژگی های مربوط به اینگونه همکاری ها تعریفی برای شرکت های مجازی در ایران ارائه شود. سپس بر اساس آن درجه مجازیت به عنوان معیاری جهت سنجش آمادگی فعالیت شرکتها در این همکاری مجازی تعریف می شود. در ادامه ابزاری برای اندازه گیری درجه مجازیت طراحی، و با اجرای آن در صنعت قطعه سازی خودرو ایران اعتبار آن را نشان داده ایمن.