سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا اکبری – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه رنگ و رزین و روکش های سطح
مجتبی میرعابدینی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه رنگ و رزین و روکش های سطح
شهلا پازکی فرد – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه رنگ و رزین و روکش های سطح

چکیده:

در این تحقیق انواع مختلف پوشش های دریایی مور د بررسی قرار گرفت. با توجه به مکانیزم عملکرد هر کدام ازآنها در جلوگیری از پدیده فولینگ و در نتیجه کاهش ضریب نیروی درگ در جهت افزایش سرعت شناور آزمون اندازه گیری درگ اصطکاکی در نظرگرفته شده است . در ای ن تحقیق، با استفاده از یک دستگاه روتور، نیروی درگ اصطکاکی بر روی پوشش های مختلف دریایی بررسی و اندازه گیری گردید . سیستم های مختلف پوششی مورد بررسی عبارت بودند از : ا- سیستم های متداول ضد خزه خود صیقل شونده حاوی ترکیبات زیست کش بر پایه کوپلیمر های آکریلیکی، ٢- سیستم پوششی پرزدار (الیاف دار) بر پایه رزین اپوکسی و ٣- سیستم های برپایه سیلیکون الاستومر ه ا. نتایج اندازه گیری تغییرات در زبری در سرعت های مختلف روتور که عامل اصلی
درگ اصطکاکی می باشد، نشان داد که سیستم الاستومری سیلیکونی بیشترین کاهش درگ اصطکاکی را ب اعث می شو د. بنابراین می توان پیش بینی نمود که با بکار گیری این پوشش ها می توان عملکرد پوشش دریایی را در هنگام سرویس دهی بهبود بخشید.