سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا داوری دولت آبادی –
مجید رهنما –
کتایون آل شیخ –

چکیده:

مفهوم اندازه گیری در نظریه کوانتوم مبحثی است که از آغاز مکانیک کوانتوم، سرچشمه ابهامات زیادی بوده است. فرمالیسم حالت نسبی اورت , و بعد از آن در ۱۹۷۰ " چندگانگی جهان" دویت تلاشی برای حل این مسئله است. مزیت اصلی این تفسیر در این است ، مفهومی از عالم کوانتومی ارائه می گردد، که به واقعیت کلاسیکی خارجی که توسط ناظری داده می شود، احتیاجی ندارد. در این مقاله با استفاده از طرح آزمایشی مانند برانگیختگی تک یونی در یک خروجی آزمایش وآشکار کردن برانگیختگی همان یون در خروجی دیگر آزمایش نشان داده خواهد شد که نتایج این آزمایشات تنها با تعبیر چند جهانی سازگار است.