سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناصر پرتوی شبستری – آزمایشگاه تمام نگاری ، پژوهشکده لیزر و اپتیک ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
یونس علیزاده – دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود بخشنده – دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زهره حدیدیان – آزمایشگاه تمام نگاری ، پژوهشکده لیزر و اپتیک ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از روش تداخل سنجی طرح پیسه رقمی DSPI توزیع تغییر فاز تداخلی باریکه لیزر در اثر تغییر شکل سطح یک ورق فولادی تحت بار به دست آمده است . برای اعمال شیفت فاز یک ترانسدیوسر پیزو الکتریک ساخته و کالیبره شده است . نتایج نشان دهنده ی عملکرد ترانسدیوسر ساخته شده در محدوده مورد نیاز خطی است . با استفاده از روش Carre تغییر فاز تداخلی باریکه لیزر در اثر تغییر شکل به دست آمد . با اعمال صافی مثلثاتی نوفه حذف شد . از روی تغییر فاز تداخلی به دست آمده توزیع تغییر شکل ورق در جهت مطلوب محاسبه شد .