سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منوچهر رشیدی – دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
مهدی حمزه ای – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز

چکیده:

دمای پیستون نقش مهمی در پارامترهای موثر در موتور دارد. برای طراحی بهینه پیستون، انجام تحلیل خستگی، مطالعه نحوه رشد و انتشار ترک در پیستون و بررسی خوردگی آن نیز داشتن توزیع دمایی دقیق لازم است لذا هدف از این پژوهش اندازه گیری دمای پیستون به صورت تابعی از زمان به منظور مقایسه نتایج مدلهای تئوری و شبیه سازی می باشد. برای اندازه گیری، از ترموکوپل نوع مس- کنستانتان استفاده شد. پس از محاسبه سرعت و شتاب پیستون و محاسبه نیروهایی که با داشتن انعطاف پذیری و استحکام لازم در ضمن کارکرد موتور به راحتی بتواند با پیستون حرکت کند. برای جلوگیری از پیچیدن سیم به دور میل لنگ و پاره شدن آن نیز مسیر مناسبی طراحی گردید. با نصب ترموکوپل در ده نقطه مختلف پیستون و طراحی فیلتر الکتریکی (از نوع فعال پایین گذر مرتبه دوم) برای کاهش اثر جرقه بر روی داده های آزمایش، نمودار تغییرات دمای مختلف پیستون و دمای روغن در چند دور کاری موتور و از زمان روشن کردن موتور تا رسیدن به حالت پایدار دمایی بدست آمد.