سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالرضا میرمحسنی –
مرتضی علی رزاقی –

چکیده:

کوارتز کریستال نانو بالانس ( QCN )سنسور بسیار حساسی است که قادر به اندازه گیری تغییرات جرم در حد نانو گرم می باشد . انتخاب مواد بکار برده شده به عنوان پوشش برای کوارتز کریستال
پیزوالکتریک اهمیت بسیار زیادی در توسعه سنسورهای شیمیایی دارد . در این کار پژوهشی کوارتز کریستال نانوبالانس اصلاح شده با تری ایزوپروپانول آمین (TIPA) برای تشخیص و اندازه گیری
آلاینده دی اکسید کربن (CO2) مورد استفاده قرار گرفت . تاثیر مقادیر مختلفی از TIPA به عنوان ماده حساس به CO2 برای پوشش دادن الکترود بررسی شد . نتایج بدست آمده نشان دادند که بهترین
مقدار TIPA مقادیری هستند که منجر به تغییر فرکانس الکترود در محدوده۷۵۰۰-۶۵۰۰ هرتز میشوند . در این محدوده سنسور از حساسیت و تکرارپذیری خوبی برخوردار است . و گازهای آمونیاک (NH3)سولفید هیدروژن (H2S ) و اسید کلریدریک (HCl )تداخل قابل توجهی در عملکرد سنسورندارند