سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید هادی بنی هاشمی – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
امیربک خوشنویس – استادیار، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
محسن کهرم – دانشیار، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک، دانشگاه فردوسی

چکیده:

در این تحقیق به مطالعه رفتار جریان آشفته روی صفحه تخت، که لایه مرزی آن با قرار دادن یک مانع ذوزنقه‌ای تحریک شده پرداخته شده است. همچنین اثر تحریک لایه مرزی بر سرعت متوسط در پشت مانع ذوزنقه‌ای در ایستگاه‌های مختلف و در فواصل مختلف مانع از صفحه در دو آزمایش که در آزمایش اول فاصله‌ای دور از مانع و در آزمایش دوم فاصله‌های نزدیک به مانع (در جهت طولی) سرعت متوسط بررسی شده است. وقتی یک جسم جامد در یک سیال جاری قرار گیرد در پشت آن دنباله تشکیل می‌شود سرعت‌ها در دنباله کوچکتر از جریان اصلی هستند و افت سرعت دنباله به افت در ممنتم منجر می‌شود که ناشی از کشش روی جسم است به موازات زیاد شدن فاصله از جسم پهنای دنباله زیاد می‌شود و اختلاف بین سرعت در دنباله و سرعت در خارج از آن کوچکتر می‌شود. با انجام این آزمایشها مشاهده می‌شود با افزایش فاصله مانع از صفحه جت سیال تقویت می‌شود و هرچه فاصله از مانع در جهت طولی بیشتر می‌شود تداخل جت سیال و دنباله ناشی از مانع در ارتفاع بالاتری صورت می‌گیرد. و با افزایش فاصله از مانع در جهت طولی (X) ناحیه لایه برشی ناشی از تداخل جت سیال و دنباله افزایش می‌یابد و سرعت پتانسیل از دیواره با افزایش فاصله مانع از صفحه افزایش می‌یابد و هرچه فاصله از مانع در جهت طولی افزایش یابد دامنه دنباله بیشتر می‌شود همچنین در آزمایش اول از ارتفاع مشخصی به بعد پروفیل سرعت ثابت می‌شود که این ثابت شدن با افزایش فاصله طولی از مانع در ارتفاع بالاتری صورت می‌گیرد.