سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید علی آبادی – دانشجوی کارشناسی
بهنام روشن – دانشجوی کارشناسی
سیدمجید میرزاحسینی – دانشجوی کارشناسی
عارف مردانی – استاددانشگاه ارومیه

چکیده:

در این تحقیق، اندازه گیری سطح تماس چرخ با خاک که یک پارامتر تعیین کننده در معادلات چرخ و خاک است به واسطه یک روش ابداعی اندازه گیری شده است. به این منظور، سطح تماس چرخ با استفاده از یک روش تجربی به دست آمده است که این اندازه گیری با اعمال بار عمودی روی چرخ در سه سطح و نیز با در نظر گرفتن سه سطح فشار باد تایر به انجام رسیده است. به طور کلی می توان گفت: سطح با فشار رابطه عکس و با بار وارده رابطه مستقیم دارد