سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن لاجوردی – شرکت متن – بخش مطالعات اقتصادی و اجتماعی

چکیده:

در این مقاله مراحل محاسبه شاخص رضایت مشترکین مورد بررسی قرار می گیرد سپس با استفاده از این مراحل، اندازه گیری رضایت مشترکین برق دیماندی در کل کشور تشریح می شود و نتایج حاصل از آن به تفکیک نوع تعرفه و نوع دیماند و تعیین اولویتهای بهبود ارائه می گردد