سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی تدین – شرکت مهندسین مشاور نیرو
شهاب الدین اکبری – شرکت مهندسین مشاور نیرو
علی دربانی – شرکت مهندسین مشاور نیرو
علی رضا صادق پور – نیروگاه بندر عباس

چکیده:

امروزه توجه شرکتهای برق و مشترکین آنها به شکل روزافزونی به مسئله کیفیت برق معطوف شده است . در این راستا، وزارت نیرو ا قدام به تدوین استاندارد کیفیت برق نموده و شرکتهای تولید و توزیع نیرو در کشور را ملزم به رعایت آن کرده ا ست، که شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان برای انجام این امر در نیروگاه بندرعباس پیش قدم گردید . در این مقاله نتایج مربوط به شاخصهای کیفیت ولتاژ در شینه های ۲۳۰ ، ۴۰۰ و ۶۳ کیلوولت و شاخصهای کیفیت جریان در یک فیدر ۲۳۰ کیلوولت در نیروگاه بندرعباس که توسط شرکت مهندسین مشاور نیرو اندازه گیری و تحلیل شده، ارائه گردیده است . اندازه گیری شاخصهای کیفیت برق شامل هارمونیکها ( جریان وولتاژ ) ، فلیکر،عدم تعادل ولتاژ و جریان و تغییرات بلندمدت ولتاژ مطابق با استاندارد وزارت نیرو برای مدت یک هفته انجام گرفت که خلاصه نتایج اندازه گیری، تحلیل شاخصها و تطبیق آن با استاندارد کیفیت برق وزرات نیرو در این مقاله آمده است .