سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید نیکخوی – دانشجوی دکتری محیط زیست و مدیر دفتر فنی آب منطقه ای گیلان
عذرا یوسفی فلکدهی – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی از دانشگاه شیراز و کارشناس موسسه تحقیقات
عبدالغفار غفاری – کارشناسی جنگلداری و منابع طبیعی و مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور طراحا
فریدون معصوم پور – کارشناس ارشد جنگلداری منابع طبیعی و رئیس هیات مدیره شرکت مهندسین مشا

چکیده:

رشد جمعیت جهان در دهه های اخیر و افزایش تقاضا برای مواد غذایی و نیز بالا رفتن سطح بهداشت سبب افزایش سرانه مصرف آب و کاهش منابع آب شده است با توجه به اینکه سلامت محیط زیست تحت تاثیر کاهش یا افزایش مواد شیمیایی وارده به آن است. مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات باعث افزایش شدت آلودگی منابع ابی که در گذر از شهرها و روستاها به اندازه کافی آلوده شده اند. می شود. درمطالعه حاضر تاثیر مواد شیمیایی به اب رودخانه سفید رود و در نهایت تغییر کیفیت اب رودخانه بررسی می شود. در این تحقیق در طی نه ماه از آب رودخانه سفید رود در ۵ ایستگاه سدمنجیل و سد تاریک، سد سنگر و پل استانه، و پل کیاشهر نمونه برداری شد. برروی هریک از نمونه های آب برداشت شده مقدار کدورت TDS,Ph، DO,BOD ، فسفات ، دما، نیترات و کلیفرم اندازه گیری شد. سپس با استفاده از برنامه (Wilkes Water Quality Index Calculator University) مقدار شاخص کیفیت آب رودخانه تعیین شد. نتایج نشان داد که مقدار شاخص کیفیت اب بین ۵۸ تا حداکثر ۶۸ در نوسان بود و کیفیت اب همواره در حد متوسط بوده است.