سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید هادی بنی هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی، گروه مکانیک، دانشگاه فردوسی
امیربک خوشنویس – استادیار دانشکده مهندسی، گروه مکانیک، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
محسن کهرم – دانشیار دانشکده مهندسی، گروه مکانیک، دانشگاه فردوسی

چکیده:

تحریک لایه مرزی با استفاده از پدیده‌های سیالاتی مانند دنباله، جت سیال درون لایه مرزی و… می‌باشد یک از روشهائی که برای ایجاداین پدید‌ه‌ها به کار می‌رود استفاده از موانع مختل در داخل لایه مرزی می‌باشد. وقتی یک جسم جامد در یک سیال جاری قرار گیرد در پشت آن دنباله تشکیل می‌شود سرعت‌ها در دنباله کوچکتر از جریان اصلی هستند و افت سرعت دنباله به افت در ممنتم منجر می‌شود که ناشی از کشش روی جسم است به موازات زیاد شدن فاصله از جسم پهنای دنباله زیاد می‌شود. در این تحقیق به مطالعه رفتار جریان آشفته روی صفحه تخت که لایه مرزی آن با قرار دادن یک مانع مربعی تحریک شده با استفاده از دستگاه تونل باد پرداخت شده است و نمودارهای شدت اغتشاشات در فاصله‌های مختلف مانع از صفحه تخت در طول صفحه تخت در ایستگاه‌های مختل رسم شده است. وقتی جریانی به مانع برخورد می‌کند در نزدیکی سطح در صورتی که جریان به صورت افقی به مانع برخورد نماید با ایجاد فاصله مانع از صفحه در زیر مانع یک جت خواهیم داشت. همچنین گردابه‌هائی در پشت مانع تشکیل می‌شود.در نزدیکی‌های دیواره هر چه فاصله مانع از صفحه بیشتر می‌شود شدت اغتشاشات در اثر جت سیال افزایش می‌یابد و می‌توان تداخل جت و دنباله را مشاهده کرد و با افزایش فاصله از مانع در جهت طولی اثر جت سیال زیاد شده و فاصله دو قله شدت اغتشاشی از هم با زیاد شدن این فاصله بیشتر می‌شود منطقه شدت اغتشاشی با افزایش فاصله مانع از صفحه و با افزایش فاصله در جهت طولی (x/c) افزایش می‌یابد.