سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدابوطالب کرمانی – سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تکنولوژی حفاظت و ایمنی هسته ای
کاوه عدالتی – سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تکنولوژی حفاظت و ایمنی هسته ای
مسعود سیدی – سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تکنولوژی حفاظت و ایمنی هسته ای
شعله انصاری – سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تکنولوژی حفاظت و ایمنی هسته ای

چکیده:

در تحقیق حاضر روشهای عملی اندازه گیری ضخامت باقمانده لوله ها در حین کارکرد آنها به روش فراصوتی وپرتونگاری مورد بررسی قرار گرفته است. روشهای مذکور از لحاظ تئوری و عملی مطالعه شده و مزایا ومعایب آنها، با استفاده از قطعات مرجع، بصورت عملی با هممقایسه شده است. در روش مماسی با تابش پرتو به دیواره لوله وبررسی تصویر آن روی فیلم (اندازه گیری عرضنوار روشن روی فیلم) ضخامت باقیمانده لوله اندازه گیری می شود. بررسی این روشدر قالب یک پروژه بین المللی با همکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی جهت تدوین استاندارد ISO در حال اجرا است. در روش دیگر با استفاده از چگای نوری فیلم، ضخامت لوله های با ابعاد مختلف توسط روابطی بررسی می گردد. نتایج تحقیق نشان داد که با استفاده از این روش ها کاهش ضخامت هایی به میزان ۱۰، ۲۰ و ۵۰ درصد همراه با وسعت آنها در لوله هایی با قطرهای شش تا ده اینچ و ضخامت های مختلف را می توان اندازه گیری کرد. هرچند در روش مماسی جهت بررسی ضخامت لوله های ده اینچ بایستی از منابع با انرژی بالاتر از ایریدیم ۱۹۲ (به عنوان مثال کبالت ۶۰) استفاده کرد.