سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینو کریمی – فوق لیسانس تکنولوژی هسته ای
نیره امیری – فوق لیسانس شیمی تجزیه

چکیده:

شدت مطلق و نسبی خطوط K عناصر مس و نیکل در نمونه هایی از جنس برنج (آلیاژ مس و روی) که بر روی آنها با ضخامت های مختلف آبکاری نیکل شده بود، با دستگاه XRF مدل Magix-pro اندازه گیری گردید. نتاتج بدست آمده نشان داد که این شدت ها توابعی افزایشی با کاهشی از ضخامت پوشش نیکل می باشد.
به کمک این نتایج نشان داده شد که می توان از این شدت های مطلق و نسبی برای اندازه گیری ضخامت پوشش نیکل آبکاری شده بر روی برنج در محدوده کسری از میکرون تا چندین میکرون استفاده نمود. با توجه به بررسی های انجام شده امکان استفاده از این روش در موارد دیگر نیز بحث گردید.