سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مینو کریمی – کارشناس ارشد- تکنولوژی هسته ای
رقیه جان شکن – کارشناس – شیمی – دانشگاه صنعت شریف- کارشناس مسئول – سازمان زمین شناسی
الهه احمدی – کارشناس شیمی – دانشگاه آزاد- کارشناس مسئول – سازمان زمین شناسی

چکیده:

به منظور اندازه گیری طلا در نمونه های زمین شناسی جذب کربن اکتیو و آنالیز اسپکترو گرافی نشری با استفاده از فیلتر پله ای بکار گرفته شد.
دراین روش، ابتدا طلای موجود در نمونه، پس از انحلال در تیزاب، توسط جذب در فیلتر کربن اکتیو ۱۰۰۰ بار یا بیشتر تغلیظ گردید. سپس این فیلتر سوزانده شده و خاکستر آن بروش اسپکتروگرافی نشری قوسی آنالیز شد. در این کار پژوهشی از فیلتر پله ای بمنظور تقسیم طیف به بخش های با شدت های مختلف استفاده شد. مطالعات ما بر روی خاک های استاندارد و نمونه های واقعی نشان داد که محدوده، ۵ppb تا ۸ppm در یک بار آنالیز قابل اندازه گیری است که با استفاده از لبه، بیرونی فیلتر پله ای این محدوده را می توان از ۱ppb تا چندین ppm گسترش داد. صحت این روش بوسیله آنالیز خاکهای استاندارد چینی GBW(E)- CRM Gold ore مورد ارزیابی قرار گرفت. دقت اندازه گیری این روش ۳۰% محاسبه گردید.