سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود ایرجی – بخش محصور سازی مغناطیسی ، مرکز تحقیقات گداخت هسته ای، سازمان انرژی ات
چاپار رسولی – بخش محصور سازی مغناطیسی ، مرکز تحقیقات گداخت هسته ای، سازمان انرژی ات
امیرحسین فرهبد – بخش محصور سازی مغناطیسی ، مرکز تحقیقات گداخت هسته ای، سازمان انرژی ات

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از آشکار ساز سنتیلاتور NaI و سیستم تحلیلگر چند کاناله ) ) MCA طیف انرژی پرتو ایکس سخت توکامک دماوند اندازه گیری شد و میانگین انرژی الکترون های گریزان در ناحیه پر شدت و کم شدت طیفی به ترتیب ۳۵۷ ± ۳۲ و ۶۶۶ ± ۹۰ کیلوالکترون ولت به دست آمد