سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوطالب کرمانی – کارشناس آزمو نهای غیر مخرب، دفتر خدمات هست های و پرتوی، سازمان انرژی ا
مهدی احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ناصر راستخواه – عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران
امیر موافقی – عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

در روش فراصوتی اندازه گیری ابعاد گسستگتی ها، با استفاده از شدت پژواک صوتی منعکس شده و یا استفاده از زمان دریافت پژواک امکان پذیر است. به هنگام استفاده از سیستم های معمولی عیب یاب فراصوتی اغلب از تکنیک مقایسه دامنه پژواک ها استفاده می شود و دقت اندازه گیری پایین است. بطورکلی دقت روش مقایسه زمانی بالاتر است ولی انجام آن نیاز به سیستم های ویژه دارد. در این پژوهش امکان ارزیابی و تعیین ابعاد ترک های عمود به سطح و راه به در با تکنیک مقایسه زمانی، از طریق استفاده از تجهیزات خاص به شیوه غوطه وری و همچنین از طریق استفاده از تجهیزات معمول آزمون فراصوتی به شیوه تماسی بررسی شده است. در این تحقیق جهت برآورد دقت تکنیک از نمونه های دارای عیوب مصنوعی و عیوب واقعی با ابعاد معلوم استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تکنیک مورد نظر در شیوه غوطه وری دقت بالاتری بدست می دهد.