سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حیدر امیران – مدیرعامل شرکت مشاورین کیفیت ساز و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

اندازه گیری عملکرد یکی از موضوعات مهم و محوری در کنترل، هدایت و راهبری سازمانها است. در این مقاله ضمن تشریح مبحث اندازه گیری عملکرد و جایگاه ویژه و ممتاز آن در مدیریت شرکت، با اصول و ملاحظاتی که باید در این مورد مدنظر قرار بگیرد آشنا می شوید. از آنجا که برای اندازه گیری عملکرد استفاده از شاخص ها یا معیارهای سنجش از اهمیت بسزایی برخوردار است، این مقاله به ویژگیها و مشخصات مهم در این ارتباط می پردازد. از سوی دیگر تشریح اصول، معیارها و ملاحظات مهمی که باید در اندازه گیری عملکرد مدنظر قرار بگیرد و حوزه های اصلی این مبحث موضوعات
دیگری است که در این مقاله مدنظر قرار گرفته است.