سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا ارزنده – مدیر HSE شرکت پتروشیمی مارون
ارسلان شیرزادی – رئیس ایمنی سازمان بنادر و کشتیرانی

چکیده:

اندازه گیری عملکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمانها در برنامه ریزی سازمانجهت بهبودهای آتی و همچنین جهت حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه های اجرا شده یا در دست اجرا امری ضروری می باشد هراندازه گیری نیاز شاخص اندازه گیری و معیار اندازه گیری دارد که در صورت اشتباه در تعیین شاخص یا معیار اندازه گیری می تواند نتایج بسیار متفاوتی رادر پی داشته باشد.
در این مقاله سعی شده نحوه اندازه گیری عملکرد سازمان در بخش ایمنی، بهداشت و محیط زیست تشریح شده و شاخص های علمی و کاربردی در این راستا ارائه گردد.
این مقاله با مطالعه شاخصهای تعیین شده در تعدادی از سازمانهای کشور و بازخوردهای این اندازه گیری ها تهیه و تکمیل شده است.
در این مقاله خوانندگان موارد زیر را فرا خواهند گرفت:
– چرا عملکرد اندازه گیری می شود؟
– چه چیزهایی اندازه گیری می شوند؟
– چه زمانی اندازه گیری می شوند؟
– اندازه گیری توسط چه کسی انجام می شود؟
– چگونه اندازه گیری می کنیم؟
اشتباه در اندازه گیری عملکرد و رعایت نکردن اصول اندازه گیری عملکرد می تواند سازمان را با چالشهای بیشماری مواجه سازد . این مهم می تواند سازمن و مدیریت ارشد را در راستای سرمایه گذاری بیشتر در زمینه HSE تشویق و یا دلسرد نماید لذا اندازه گیری اصولی وصحیح عملکرد HSE بسیار مهم و حیاتی می باشد.