سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

منوچهر نجمی – دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سازمانها بر اساس یک فلسفه وجودی بوجود آمده اند و به سمت اهدافی حرکت می نمایند. برای دستیابی به اهداف سازمانها، فرآیندهای اصلی بایستی شناسایی شده و در یک محیط یکپارچه با ایجاد هم افزایی تحقق اهداف را میسر نمایند. در این میان اندازه گیری عملکرد فرآیندهای سازمان کمک می نماید تا میزان دستیابی به اهداف هر فرآیند و در کنار هم به اهداف سازمان مشخص گردد. در این مقاله نحوه اندازه گیری عملکرد فرآیندهای سازمان مورد بررسی قرار می گیرد.