سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی یوسفی نژاد عطاری – فارغ التحصیل مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشجوی کارشنا

چکیده:

این مقاله رتبه بندی متوازن برای مدیریت زنجیره تامین را که عملیات های کسب و کار از ۴ دیدگاه: مالی ، مشتری ، فرآیند کسب و کار داخلی و یادگیری و رشد روز به روز ،اندازه گیری و ارزیابی می کند ،را توسعه می دهد.رتبه بندی متوازن بر اساس یک بازنگری گسترده روی ادبیات اندازه گیری کنندگان عملکرد مدیریت زنجیره تامین ، راههای تشریح توسعه یافته مدل کارت امتیازی متوازن توسعه و گسترش یافته است.مقاله بیشتر یک مدیریت زنجیره تامین رتبه بندی شده متوازن را که می تواند اساس استراتژیکی سیستم مدیریت زنجیره تامین را که راهبرد های گسترش ویژه ای را بدرستی هدایت کند ، استاندارد های مناسب ارزیابی شده ، راهگشایی برای غلبه بر موانع را پیشنهاد می کند.رتبه بندی متوازن در این مقاله یک راهنمایی مفیدی را برای مدیران عملی در ارزیابی و اندازه گیری مدیریت زنجیره تامین در تحلیل زنجیره های تامین توسعه می دهد.هنگام پیشنهاد رتبه بندی متوازن ،شاخص هایمدیریت زنجیره تامین متفاوتی مورد بازبینی قرار گرفته و در ۴ دیدگاه توزیع می گردد.این موضوع مدیران را در بسیاری زوایای از مشاغل برای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین در یک مسیر رتبه بندی یاری می کند.