سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید علی اصغر ابن الرسول – دانشگاه مالک اشتر تهران
سید احمد یزدیان – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران تهران

چکیده:

کتابخانه های آکادمیک نقش اساسی در توسعه دانش و ارتقای سطح علمی و توانایی مشتریانشان که عمدتا دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند ایفا می کنند و در حقیقت وظیفه توسعه علم و دانش در دانشگاه ها و در نهایت توسعه و پیشرفت علمی کشور به عهده آنهاست. اما با این وجود رهیافتی استاندارد برای اندازه گیری عملکرد اینگونه کتابخانه ها نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشورهای دیگر نیز وجود ندارد. در اینگونه کتابخانه ها تصمیم گیری ها عمدتا به شکل سنتی و غیرساختار یافته بوده که با توجه به حجم زیاد آمار و اطلاعات جمع آوری شده در کتابخانه ها این نوع تصمیم گیری می تواند منجر به اقدامات غیر موثر، غیر کارا و حتی مخرب شده و کاهش کیفیت و کارایی در ارائه خدمات به مشتریان را سبب شود. ما در این مقاله کارت امتیاز متوازن را برای اندازه گیری عملکرد کتابخانه های آکادمیک توسعه داده و نشان می دهیم که به جای تصمیم گیری های سنتی و غیرکارا، با استفاده از چارچوبی دقیق تعریف شده نه تنها می توان عملکرد کتابختنه را به طور مستمر ارزیابی کرد بلکه می توان تصمیمات بهتری را نیز برای عملکرد اتخاذ نمود.