سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین زاهدزاهدانی –

چکیده:

غلظت آلاینده های NO2 , O3 منطقه خاصی از شیراز توسط سامانه DOAS اندازه گیری شده است، این مقاله ضمن گزارش داده ها، آنها را با سامانه استاندارد موسوم به تحلیل گر گازی سیار (MGA) اطمینان سازی می نماید و در نهایت به بررسی پاد همبستگی میان این دو گاز می پردازد . . نتایج نشان می دهد که داده های DOAS به نحو قابل ملاحظه ای با تحلیل گر گازی سیار سازگاری داشته و توافق بسیار خوبی بین آنها وجود دارد . از آنجا که سامانه MGA یک سامانه با استاندارد EPA است ، بدین ترتیب داده های سامانه DOAS نیز از اطمینان (Reliability) و اعتبار برخوردار می باشد . اندازه گیری ها در دو ارتفاع مختلف انجام شده است و از این رو مقایسه این داده ها می تواند اطلاعات کاملی در مورد نحوه انتشار گازها با تغییر ارتفاع در اختیار ما قرار دهد .