سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرنوش خبیری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
مهربد مهاجر جاسبی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
مهرداد اردبیلی پور – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

هدف از این مقاله، فاصله یابی به وسیله سیستم مخابرات طیف گسترده است که این عمل با استفاده از مبحث همزمان سازی در سیستم مخابرات طیف گسترده تحقق می یابد. همزمانی در سیست مهای طیف گسترده شامل عمل ره یابی و متعاقبًا، ردگیری است که به دلیل مزایای فراوان طیف گسترده، برای فاصله یابی از روش ره یابی این سیستم استفاده نموده ایم.برای فاصله یابی به وسیله سیستم مخابرات طیف گسترده با همزمان نمودن فرستنده و گیرنده و بدست آوردن تاخیر زمانی موجود بین آنها (ره یابی)، می توان فاصله را تخمین زد. این مقاله شامل تشریح نحوه فاصله یابی، روشهای جستجو و شبیه سازی این روشها در شرایط مختلف کانال AWGN است.