سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی شبان – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
سیداحمد علوی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
عبدالوهاب دشتی – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

از آنجا که مطالعه شکستگیها در مخازن نفتی اهمیت زیادی دارند، در این مقاله سعی شده که به طور مختصر بخشی از کارهای انجام شده در این خصوص آورده شود. در واقع ما بیشتر به توضیح و نحوه بکارگیری روش اندازه گیری انحناء (Curvature) بر اساس روش دایره محاطی خواهیم پرداخت . به این ترتیب تعداد ۱۲ مقطع عرضی بر روی نقشه ساحتاری این تاقدیس زده شده و پس از محاسبه مقادیر انحناء در قسمتهای آن، نهایتا در یک نقشه تغییرات میزان انحناء مشخص شده است. ضمنا از داده های تولید موجود نیز یک نقشه پراکندگی میزان تولید تهیه شده و با یکدیگر مقایسه شده است. هرچند این اطلاعات محدود و اندک بوده اند لیکن تطابق خوبی را در قسمت های زیادی از میدان نشان می دهند. لازم بهذکر است که بررسی میزان تغییرات انحناء در یک صفحه افقی (حاصل از تغییرات روند محوری تاقدیس) نیز انجام شده است که به علت محدودیت بخث در اینجا به توضیح آن نخواهیم پرداخت. پیشنهاد می شود که اینگونه مطلعات بر روی میادین نفتی که هنوز گسترش نیافته اند انجام شود تا محلهای مناسب برای حفاری چاههای دارای دبی تولید بالاتر مشخص شوند.