سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرامرز معطر – دکتر ای مهندسی هسته ای استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
کریم حسین میخچی – دکتر ای مهندسی هسته ای استادیار پژوهشکده علوم و فنون هسته ای
احمد محمد زاده – دکتر ای مهندسی هسته ای،استادیار پژوهشکده علوم و فنون هسته ای
عبدالرضا کرباسی – دکترای مهندسی محیط زیست،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:

با توجه به اهمیت اندازه گیری آلاینده ها در اطراف تاسیسات هسته ای در چارچوب این مقاله اندازه گیری میزان فلزات سنگین هوا انجام گردیده است.نمونه برداری هوا توسط دستگاه نمونه برداری با حجم بالا در فصول مختلف سال انجام پذیرفته و پس از آماده سازی نمونه ها، به روش جذب اتمی میزان فلزات تعیین گردید. نتایج حاصل از این مقاله مشخص نموده که میزان فلزات سنگین (سرب و کادمیوم ) وابسته به شرایط محیطی به ویژه تلاطم هوا و میزان بارندگی بوده بطوریکه در هنگام بارندگی میزان آلودگی بشدت کاهش یافته و در هنگام وارونگی هوا بعلت تجمع آلاینده ها و عدم پخش آنها آلودگی افزایش یافته است. نکته قابل توجه این است که میزان غلظت فلزات سنگین حتی در شرایط وارونگی از میزان استاندارد تعیین شده توسط مراجع بین المللی کمتر می باشد.