سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدهادی جلیلی –
امیر خاکپور –

چکیده:

اهمیت منابع آبی خصوصاً روانابهای سطحی (رودخانه ها) در تأمین نیازهای آبی انسان، حیوانات و صنایع، لزوم حفاظت آنها را در برابر آلودگی ها بیش از پیش مطرح می کند. آلودگی رودخانه ها به فلزات سنگین، در اثر تخلیه های غیر مجاز صنعتی، خطرات بهداشتی و زیست محیطی فراوانی را به دنبال دارد. در این راستا پروژه مطالعات تعیین میزان آلودگی رودخانه مند به سه فلز سنگین سرب، روی و کادمیوم توسط اداره کل محیط زیست استان بوشهر تعریف شده است. در این مطالعه پس از کسب اطلاعاتی در زمینه موقعیت منطقه و جایگاه رودخانه مند در آن، هواشناسی و هیدرولوژی منطقه، اندازه گیری فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم انجام شد. بدین منظور پنج ایستگاه در طول رودخانه مند مشخص گردید. نمونه برداری ها با روشهای مبتنی بر استاندارد متد در سه مرحله و به فاصله زمانی یک هفته صورت پذیرفت. متوسط غلظت فلزات سرب، روی و کادمیوم به ترتیب در ایستگاه اول (بالا دست) ۵/۴۰، ۸/۹۷ و ۰/۴۴، در ایستگاه دوم ۵/۷۰، ۱۰/۰۸ و ۰/۷۸، در ایستگاه سوم ۵/۲۸، ۱۱/۵۴ و ۰/۷۳، در ایستگاه چهارم ۵/۳۰ ، ۱۱/۵۹ و ۰/۶۵ و در ایستگاه پنجم (پایین دست)۱۴/۳۷، ۱۴/۷۳ و ppb 2/23 بود. در بررسی روند تغییرات غلظت فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم می توان عنوان کرد که مقدار این آلاینده ها از بالادست رودخانه به سمت پایین دست در حال افزایش می باشد که مطابق فرضیات نشر آلودگی در رودخانه می باشد. همچنین در ایستگاه آخر یعنی بردخون، شاهد افزایش غیر طبیعی غلظت فلزات بوده ایم که نشان دهنده ورود آلاینده به رودخانه می باشد.