سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین طباطبائی یزدی – دانشگاه فردوسی مشهد
حسین اسفرقی – شرکت مهندسی مشاورنیروی خراسان ( منیران )

چکیده:

فلیکر وهارمونیک از مهمترین اغتشاشات شبکه برق می باشند، بنابراین شناسایی دقیق وموثر آنها به جبران سازی بهتر وحذف اثرات مخرب آنها کمک شایانی خواهد نمود . بارهای با ماهیت نوسانی ( مانند ، کوره قوس الکتریکی وماشین جوشکاری و …) باعث ایجاد فلیکر و هارمونیک در شبکه برق می شوند . در این مقاله یک روش مفید برای شناسایی همزمان فلیکر وهارمونیک ارائه شده است . در این روش، ابتدا با استفاده از دمدولاسیون غیر مستقیم، مقدار موثر ولتاژ محاسبه شده، سپس با استفاده از الگوریتمهای تبدیل فوریه سریع، میزان فلیکر را برای محاسبه معیار تجمعی آن تعیین نموده، و نهایتاٌ بوسیله یک فیلتر میانگذر چبی چف نوع II ، اغتشاشات فرکانس پایین وبالا حذف شده و شناسایی دقیق تر هارمونیک ها میسرخواهد شد . استفاده از این روش باعث افزایش سرعت و همچنین دقت در اندازه گیری فلیکر وهارمونیک ها خواهد شد