سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحمت الله بهرامی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

استفاده از منابع در بخشهای مختلف اقتصادی مستلزم وجود دو زمینه مشخص است که یکی از آنها کمیت منابع و دیگریتونایی و قابلیت جذب مکنابع در بخش های اقتصادی می باشد. الگوی برنامه ریزی خطی نشان می دهد که چگونه می توان این منابع محدود را با حداثر کارایی و بازدهی به کار گرفت. در این مقاله با استفاده از خاصیت محاسبه « پتانسیل جاذبه ای » الگوهای مرکز ثقل، سعی شده است و میزان قابلیت جذب در بخش های مختلف اقتصادی مورد اندازه گیری کمی قرار گیرد . منابع می توانند شامل عوامل تولید، سرمایه، نیروی انسانی می باشد.