سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا شهریاری – اداره کل استاندار دو تحقیقات صنعتی استان اردبیل
حمد الله کاظمی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
مصطفی ولیزاده – دانشگاه کشاورزی دانشگاه تبریز
داود حسن پناه – ایستگاه حقیقات کشاورزی اردبیل

چکیده:

طوقه گندم متحمل ترین اندام گیاهی در مقابل سرما است انخاب ارقام بر اساس محتوای آب پایین در طوقه از جمله خصوصیاتی است که اصلاح برایت حمل سرما در گندم رامکان پذیر ساخته است.