سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی خوش فطرت – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و دانشجوی دکترای مهند
ناصر طالب بیدختی – استاد دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
غلامرضا رخشنده رو – استادیار، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز

چکیده:

پدیده تلاطم در جریان های روباز به ویژه جریان در رودخانه ها دارای اهمیت فراوانی می باشد و تلاش برای فهم کامل تر آن، جایگاه خاصی در علم سیالات و هیدرولیک جریان های روباز دارد. در تلاطم دیواره ای، خروج سیال با سرعت کم از دیواره و جاروب سیال با سرعت زیاد به سمتدیواره به عنوان یک پدیده انفجار تلقی می شود. مدت متوسط انفجار یک معیار مهم برای اندازه گیری مقیاس زمانی پدیده های انفجاری می باشد. در این مقاله، مزیت محاسبه مدت انفجار در تلاطم دیواره ای به وسیله روش ویولت نشان داده شده است. سری زمانی نوسانات سرعت محاسبه شده با شبیه سازی مستقیم عددی مربوط به جریان رد یک کانال مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده مدت متوسط انفجار و پدیده انفجار به صورت تنگاتنگی وابسته به نوسانات سرعت می باشند.