سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روزبه معینی مازندران – دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحسین (حسام الدین) صادقی – دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

شبکه های قدرت می توانند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در معرض اضافه ولتاژ ناشی از تخلیه های جوی که به صاعقه موسومند، قرار گیرند . اضافه ولتاژ حاصله به داخل شبکه انتشار یافته و بالنتیجه با تحت تنش قرار دادن عایق تجهیزات قدرت باعث خرابی آنها می گردد . از طرف دیگر ، امروزه صنایع مختلف، ارگانهای تجاری و غیره تا حد زیادی به ادوات الکترونیکی و سیستمهای مخابراتی تجهیز شده اند . متاسفانه عامل خرابی این سیستمهای حساس غالبا اضافه ولتاژهای ناشی ار برخورد غیر مستقیم صاعقه می باشند . علی الخصوص ، ادوات الکترونیکی به علت وجود میدانهای الکترمغناطیسی و یا اضافه ولتاژهای وارده از طریق شبکه قدرت که از طریق انتشار و القا ولتاژ در برخورد غیر مستقیم در فاصله کمتر از ۱/۵ کیلومتر از محل دستگاه قرار دارند . بسیار آسیب پذیر می باشند . پدیده صاعقه پدیده ای احتمالی است و لذا می بایستی بصورت آماری مورد بررسی قرار گیرد . در این راستا ، کمیت چگالی برخورد صاعقه با زمین از اهیمت ویژه ای در طراحی و انجام هماهنگی حفاظتی برخوردار می باشد . در این مقاله ، ابتدا روشهای مختلف اندازه گیری کمی صاعقه بحث می شود . سپس ،طراحی و پیاده سازی یک ایستگاه اندازه گیری صاعقه ارائه می گردد که در آن میدانهای الکترو مغناطیسی ناشی از صاعقه مستقیما اندازه گیری شده است . ضمنا نشان خواهیم داد که این ایستگاه نه تنها قادر به تشخیص صاعقه بوده بلکه توسط آن می توان اطلاعات آماری مربوط به پارامترهای نظیر زمان جلو و پیک موج ضربه ای را نیز بدست آورد . بعلاوه ، از مشخصات مهم این ایستگاه تمیز دادن صاعقه های بین ابر و زمین از یکطرف ، و صاعقه های بین ابر و داخل ابر از طرف دیگر می باشد .