سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فیروز ولی پور – پژوهشگر_دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج پژوهشکده طب رزمی مرکز تحقیقات بهداشت نظامی و دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه تربیت مدرس دانشکده پزش
علی خوانین – استادیار دانشگاه تربیت مدرس دانشکده پزشکی گروه بهداشت حرفه ای
فهیمه فلاح – پژوهشگر_دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج پژوهشکده طب رزمی مرکز تحقیقات بهداشت نظامی
عباسعلی مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت گروه بهداشت حرفه ای

چکیده:

صدایکی ازعواملزیان اور محیطهای صنعتی است که صدمات و اختلالاتی ازقبیل نقص شنوایی افزایش استرس عوارض عصبی – روانی ، افزایش تعدادتنفس و مقدارمصرف اکسیژن انقباض عروق محیطی خون و.. را به وجود می اورد ساکنین و پرسنل شاغل درصنایع اطرف فرودگاه مهراباد بصورت مستمر درمعرض الودگی های صوتی ناشی ازتردد هواپیماهای مسافربری جنگی و اموزشی هستند اندازه گیری مواجهه پرسنل با صدا درواحدهای مختلف صنعتی و اداری مجتمع دانشگاهی هوا و فضادرجنب فرودگاه مهراباد هدف این پژوهش بوده است روش تحقیق دراین بررسی به دلیل تنوع هواپیماهای موجود درسیستم حمل و نقل هوایی ومتغیر بودن تعداد پروازها درطول روز دوزیمتری فردی هشت ساعته دریک دوره یک هفته ای و همچنین انالیز اکتاوبانددرسالن تونل بادبوده است صداسنج مدل CEL440 ودوزیمتر ۲۸۲ مدل CEL جهت اندازه گیری استفاده شد نتایج دوزیمتری درسالنهای ساخت ۹۶/۷dB اهنگری و جوشکاری ۹۹/۶dB ایرودینامیک ۹۴dB مدلسازی و تجاری ۹۹/۶dB ورق کاری ۹۵dB کارگاه تونل باد ۹۴dB ساختمانهای اداری ستاد۷۷dB دفترطراحی ۷۷dB ایستگاه نگهبانی ۷۶dB دسیبل میباشد نتایج انالیز اکتاوباند سالن تونل باد درفرکانسهای ۱۲۵و۲۵۰و۵۰۰و۱۰۰۰و۲۰۰۰و۴۰۰۰و۸۰۰۰هرتز به ترتیب ۹۷/۱و۹۵/۵و۹۳/۱و۹۰/۲و۸۵/۵و۷۷/۶و۶۸/۴۶ دسیبل بدست امد درنهایت نتایج بدست امده ازدوزیمتری های فردی وانالیز اکتاوباند با استاندارد کمیته فنی بهداشت حرفه ای و انجمن دولتی متخصصین بهداشت صنعتی امریکا ACGIH-2005 مقایسه گردید که درتمامی حالات بیشتر ازحدمجازبود و پیشنهاداتی جهت جلوگیری ازمواجهه بیش ازحدپرسنل ارایه گردید