سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

عباسعلی فرداد – دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بررسی میدان سرعت بر روی یک سطح مورب، مانند سطح مورب یک پره یا بال هواپیما از مسائل مهم دینامیک است که بخصوص از جنبه های گوناگون هیدرودینامیک مد نظر است. چگونگی شکل گیری لایه مرزی و ضخامت آن،میدن سرعت، شکل و تغییرات آن، توزیع فشارو …از جمله کمیتهای فیزیکی موردعلاقهمحافل علمی و تحقیقاتی است که کاربرد صنعتی فراوان هم دارد. کانال خمیده مورد نظر در این کار پژوهشی در واقع حوزه حرکتییک جریان هوا راشکل داده و دو جداره آن به مصداق دو سطح مورب (محدب و مقعر) است که ضمنا جریان را محدود می کند . این کار علمی به تفصیل به بررسی سرعتتحول جریان اصلی و حرکت ثانویه و نیز به اصطلاح بهانواع تنشهای ایجاد شده رینولدز می پردازد. اندازه گیری این کمیتها به وسیله آنمامتر سیم داغو با کمک حس کننده مدل X انجام شده است که از دقت ویژه ای برخوردار است . مکانیسمی که برای اندازه گیری به کار گرفته شده چهار درجه آزادی دارد و مخصوص این پروژه ابداع و طراحی شده و قادر است تا فاصله کمتر از یک میلیمتری جداره ها، اندازه گیری و ثبت نماید.