سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یاشار لطفی –
منا صالحی –
محمود جوهرزاده –

چکیده:

مقدمه و هدف: هدف از این تحقیق محاسبه میزان انتشار انواع آلاینده های ناشی از سوخت های اتوبوس های شهری اهواز و بررسی آلودگی های ناشی از آنها به خصوص آلودگی هوا و همچنین تأثیر این آلودگی ها بر روی محیط انسان و حیوانات می باشد. بیش از ۷۰% آلودگی هوای شهری ناشی از وسایل نقلیه و از جمله اتوبوس های شهری است. انرژی مورد نیاز اتوبوس شهری برای جابجایی هر مسافر، ۸۹% کمتر از انرژی مورد نیاز هر وسیله نقلیه دیگر است، اتوبوسرانی یکی از ارکان اصلی حمل و نقل شهری است و باید سعی شود به موازات فعالیت ها و توسعه های دیگر شهری به سطح عملکرد بالاتری ارتقاء یابد. روش تحقیق: در این تحقیق با استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای و بررسی آخرین اطلاعات موجود در سایتهای اینترنتی میزان دقیق آلودگی ناشی از ا توبوس های شهری در اهواز، مقایسه انواع سوخت ها نظیر LPG, LNG, CNG، مزایا و معایب این سوخت ها و ا ثرات این آلاینده ها بر انسان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: بر طبق بررسی های انجام شده میزان انتشار آلاینده های ناشی از اتوبوس های شهری اهواز در یک روز به ترتیب از بیشترین به کمترین عبارتند از: ۹۱۱۱۱۱۴۱/۱۵=NOx گرم، ۹۰۲۴۱۱/۶۸=HC گرم، ۶۷۸۲۳۵/۶=SO2 گرم، ۴۷۵۹۵۳/۳۱۸=PM گرم، ۳۶۰۵۳۳/۰۴=CO گرم. بحث و نتیجه گیری: در مقایسه ای که بین لیتر مصرفی هر خط به عمل آمد مسیر خیابان سلمان فارسی به انتهای فاز ۳، با کد ۳۰۹ و ۱۶۰۷/۰۴ لیتر سوخت مصرفی در روز به عنوان آلوده ترین مسیر و مسیر خیابان سلمان فارسی به زویه، با کد ۳۲۰ و ۷۲/۳۶ لیتر سوخت مصرفی در روز دارای کمترین آلودگی می باشد. با استفاده از گاز طبیعی آلودگی هوا کاهش می یابد و یا رشد آن متوقف می شود که این امر موجب کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف فرآورده ه ای نفتی، کاهش یارانه بخش حمل و نقل، ایمنی بیشتر خودروها و … می شود. در انتها روش ها و پیشنهادهایی جهت کاهش آلودگی هوا ارائه شده است.