سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مینا خوشه چین آلقو – کارشناس ارشد کامپیوتر (نرم افزار) دانشگاه تربیت مدرس، معمار سازمانی گر
رشید مختومی – کارشناس مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف، معمار سازمانی گروه معماری

چکیده:

مدل بلوغ معماری سازمانی، یک روش برای سنجش قابلیت و کارایی معماری سازمانی و توسعه رویه ای سازمان می باشد. با بلوغ معماری سازمانی، قابلیت پیش بینی ، کنترل فرایندی و کارایی نیز افزایش می یابد. در کاملترین بلوغ، معماری سازمانی تبدیل به یک مفهوم سازمان توسعه یافته می شود و زیر بنای کسب و کار سازمان توسعهیافته را تجویز می کند وشرایطساختارهای لازم برای جریان اطلاعات از سازمانی به سازمان دیگر را فراهم می نماید. در این مقاله با استفاده از رویکرد معماری سازمانی اقدام به ارایه ی معیارهایی برای سنجش بلوغ سازمان از حیث پذیرش و بکارگیری فناوری اطلاعات خواهیم کرد. تا عموم طرح های جامع فناوری اطلاعات با اطلاع از سطوح بلوغ سازمان از حیث فناوری اطلاعات تدوین شوند. که اطلاع از سطح این بلوغ میتواند کمک شایانی باشد هم برای ارائه دهندگان راه حل های فناوری اطلاعات سازمان و هم برای برنامه ریزان فناوری اطلاعات سازمان. برای ارائه دهندگان طرح های جامع و راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات، اطلاع از این بلوغ به معنی درک کارفرما و انتخاب راهبرد و سازو کارهای مناسب در برخورد با مشتری و ارائه ی راه حل است. سازمن ها نیز با آگاهی از این بلوغ در انتخاب پیمانکاران هوشیارانه عمل کرده در بودجه ی برای فناوری اطلاعات بهینه تر تصمیم گیری کنند.