سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
عباس اسماعیلی ساری – دانشیار محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدر
محمدتقی ساداتی پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران
قاسم پوری – مربی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور بررسی اثرات جیوه ناشی از پساب صنایع کلروآلکالی پتروشیمی بندر امام ۱۵ ایستگاه از محل خروجی پساب به دریا انتخاب و سپس نمونه گیری از عمقهای cm10 تا ۰ و cm20 تا ۱۰ و cm35 تا ۲۰ انجام گرفت. سپس نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و در اتوکلاو در دمای ۶۰ تا c70 به مدت ۴۸ ساعت قرار گرفت. پس از خشک شدن میکس شد و سپس با استفاده از دستگاه AMA 254mereury Analyzer مقدارجیوه آن مشخص گردید. غلظت جیوه در نمونه ها از اعماق مختلف در ایستگاه های مختلف به ترتیب از ppb18 تا ppb29 متغیر بوده است. ادرصورتیکه میزان جیوه منطقه شاهد در محدوده منطقه ویژه (عسلویه) از ppb18 تا ۱۲ بوده است . مشاهدات نشان می دهد که غلظت چویه در رسوبات بندر امام بدلیل فعالیت پتروشیمی و ورود پساب حاصل از کلروالکالی به دریا چندین برابر بیشتر از منطقه شاهد و بیش از حد استاندارد میباشد. درضمن با افزایش فاصله افقی و عمودی از محل خروجی پساب به تدریج از مقدار جیوه دررسوبات کاسته می شود.