سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

عبدالحمید اشراق نیای جهرمی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
ناصر شهسوار پور – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع مدیرفنی دانشگاه علوم پزشکی – مدیرعامل شرک

چکیده:

توسعه عملکرد کیفیت QFD(Quality Function Deployment) یک روش توسعه یافته است که کاربردهای فراوانی دارد . این مقاله نشان می دهد که چگونه با استفاده از QFD می توان میزان
رضایت خریداران مسکن را از طرح فعلی مسکن اندازه گیری کرد و با رقبا مقایسه نمودو نهایتا میزان رضایت بهینه را تعیین کرد در این مقاله به عنوان نمونه خواسته ها و نیازمندیهای خریداران مسکن با درآمد متوسط در شهرستان کرمان ملاک عمل قرار می گیرد .
در این مقاله همچنین از ) AHP(Analytical Hierarchy Process) تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ) به صورت ابتکاری برای وزن دهی و الویت بندی نیازهای خریداران مسکن استفاده می شود . وزارت مسکن و شهرسازی می تواند با ارائه این الگو برای اندازه گیری میزان رضایتمندی خریداران مسکن زمینه لازم را برای خودارزیابی شرکتهای انبوه سازی مسکن فراهم نماید و محیطی رقابتی در جهت کیفیت مسکن پدید آورد .