سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر هنرجو – دانشکده کشاورزی – گروه خاکشناسی
شهلا محمودی –
امیرحسین چرخابی –
عباس علیمحمدی –

چکیده:

حوضه آبخیز گرگک یکی از زیر حوضه های شمالی رودخانه کارون بوده که در غرب شهرکرد واقع شده ودارای شرائط طبیعی بسیار حساس به فرسایش می باشد . این زیرحوضه نمونه مناسبی از کل منطقه زاگرس جهت مطالعات فرسایش، رسوب و تخریب اراضی می باشد . تراکم شدید فعالیت های دامپروری و دامداری، چرای بی موقع و مفرط و بهره برداری نامناسب از اراضی، کشت و کار بر روی اراضی شیب دار و عدم رعایت اصول عملیات حفاظت خاک و وجود سازند های حساس به فرسایش از عوامل مهم و مؤثر در تولید رواناب و رسوب در کل منطقه است . بدینجهت در این تحقیق با دیجیت کردن نقشه های توپوگرافی حوضه، جدا سازی واحدهای ژئومورفولوژیکی یکسان موجود در حوضه یعنی لندفرم ها بکمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) صورت پذیرفت .
سپس در لندفرم های مختلف دو ترانسکت واقع بر دو دامنه در شیب های جنوبی و شمالی در حوضه، مطالعات فرسایش آبی با استفاده از سزیم رادیواکتیو انجام گرفت و ارتباط بین نوع، و شدت فرسایش و رسوب در لندفرم های مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت .