سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدزمان حسینی – شرکت برق منطقه ای مازندران

چکیده:

بارهای غیر خطی و تجهیزاتی از شبکه که دارای مشخصه غیر خطی هستند عامل اصلی اعوجاج شکل موج سینوسی ولتاژ و جریان در شبکه های برق می باشند که با تغییر شکل موج هارمونیک ها ایجاد گردیده و یکی از مشکلات مهم صنعت برق می باشند با افزایش روزافزون بارهای غیر خطی اندازه گیری، تجزیه و تحلیل دقیق هارمونیک ها و کنترل عملکرد تجهیزاتدر سطوح مختلف شبکه ( تولید، انتقال و توزیع ) در مقابل آن امریست ضروری تا از تلفات انرژی، ضایعات و اثرات مخرب آنها جلوگیری بعمل آید در این مقاله با شناسائی مراکز صنعتی و مصرف کنندگان هارمونیک زا و دسته بندی اجزای شبکه برق مازندران و بیان کلی منابع تولید و اثرات سوء هارمونیک ها با استفاده از دستگاه های اندازه گیری و کنترلی هوشمند دیجیتالی ( میکروپروسسوری ) ، نرم افزار کامپیوتری و سیستم های مخابراتی در قالب یک طرح مطالعاتی کاربردی هارمونیک ها و (Total Harmonic Distortion) THD نقاطی از شبکه برق مازندران بصورت on – line اندازه گیری و با استاندارد حدود مجاز مقایسه شده است