سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه دباغ کاشانی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده فیزیک – آزمایشگاه فوتونیک
بیژن غفاری – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده فیزیک – آزمایشگاه فوتونیک

چکیده:

درجه همدوسی فضایی مختلط یکی از مشخصات پرتو است که در کاربرد های لیزر همچون دور کاوی ، کنترل از راه دور و مخابرات لیزری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این مقاله روش ساده ای برای اندازه گیری درجه همدوسی فضایی نور لیزر ارائه گردیده است . طیف فوریه تداخلی میدان دور تولید شده توسط پوشانه چند روزانه ای بر پایه فاصله بین روزنه ها تحلیل گردیده است . ارتفاع بیشینه های طیف ، مدول درجه همدوسی فضایی را مشخص میسازد . این روش با نتایج تجربی ارائه گردیده است .