سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عصمت اسمعیل زاده – پژوهشگر محیط زیست تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه
حسینعلی حکیمی – کارشناس ارشد بهداشت صنعتی امور ایمنی مجتمع مس سرچشمه
محمدنبی فرخی – مشاور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

سر و صدا علاوه بر اثر داشتن روی وضعیت روانی و بازده کار افراد بر روی وضعیت عمومی بدن نیز اثراتی از قبیل سردردر، سرگیجه ، افزایش فشار خون ، اختلالات حافظه و اعصاب مغزی ایجاد می نماید. بنابراین آلودگی صوتی یکی از مشکلات زیست محیطی و همچنین یکی ازمعضلات کاری به شمار می رود و کاهش آن در اکثر واحدهای صنعتی مد نظر است. این پژوهش به منظور شناخت و تشخیص میزان الودگی صوتی در نواحی مختلف واحد آسیا کنی و فلوتاسیون کارخانه پر عیارکنی، تعیین محدوده های مجازی کاری و شناسایی منابع مولد صدا انجام گردید. بدین منظور مختصات بیش از ۵۵۰ نقطه در نواحی مختلف نسبت به مبداهای فرضی تعیین و در زمان عدم شارژ گلوله به آسیاب ترازهای (L(max), L(eq), L(10), L(90), L(min)در این نقاط اندازه گیری شد. سپس اطلاعات حاصل از اندازه گیری به نرم فازار Surfer7 وارد و نمودارهای انتشار صدا بصورت کانتورهای رنگی و توپوگرافی تهیه گردیند. بررسی نمودارها نشان دادکه ۹۶% مساحت ناحیه آسیابهای اولیه ۹۹% مساحت ناحیه نوار ۱۰۰،۱۳% نقاط راهرو جنب نوار ریجکت و اتاق بلوورها، ۵۰% نواحی آسیابهای ثانویه، ۲۰% سالن سلولهای شمالی دارای تراز صدای بالاتر از حد استاندارد (۸۵ دسیبل برای ۸ ساعت) می باشند. آلودگی صدا در اتاق کنترل نیز بیش از حد استاندارد (۶۵-۵۵ دسیبل) تعیین گردید. بواسطه اثرات زیان آور صدای ضربه ای که از شارژ گلوله ناشی می شود باید تاثیرات و زیانهای ناشی از آن را در ناحیه آسیابها ۸-۲ دسیبل از مقدار اندازه گیری شده در نظر گرفت. در این تحقیق همچنین عملیات شارژ گلوله به آسیب و بارگیری آن، بخشهای انتقال نیرو به آسیاب ، پاشش آب ، نفوذ صدا از یک ناحیه به ناحیه دیگر و عیوب فنی مهمترین منابع آلودگی صدا شناخته شدند و جهت کنترل آلودگی صوتی، استفاده از لاستیک ، مواد جاذب و پوششهای مناسب بر روی منابع ایجادکننده صدا پیشنهاد گردید.